Formulier voor herroeping.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Gio’s kidzstore

Drie Decembersingel 259, 5921 AB Venlo

gios.kidzstore@gmail.com

Datum:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling of ontvangst bij producten]

*Naam:

*Adres:

*Handtekening:

*(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)